[ X ]

Polityka prywatnosci

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H. Marbo Mariusz Rutkowski z siedzibą w Warszawie 04-544 ul. Przyjaźni 79

 
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?
Mamy Państwa dane, ponieważ postanowiliście Państwo skorzystać z naszych usług. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. czyli do realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Komu udostępniamy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 
Jakie macie Państwo prawa?
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.
 
Jak można się z nami skontaktować?
W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 17:00 pod adresem: biuro@marbo-fajerwerki.pl i telefonicznie pod numerem 22 8120522
fajerwerki na wesele